Župni vjeronauk

Župni vjeronauk

U našoj župi vjeronauk za prvopričesnike održava se srijedom, a za krizmanike četvrtkom. Župni vjeronauk počinje u drugom tjednu mjeseca rujna, točnije:
- prvopričesnici u srijedu 13. rujna 2023. u 16 sati,
- krizmanici u četvrtak 14. rujna 2023. u 9 sati.

Na vjeronauk je obavezno donijeti pristupnice.

Prvopričesnici

Za prvu pričest kandidiraju se vjeroučenici trećeg razreda osnovne škole. Svi učenici OŠ “Petar Zrinski” Šenkovec biti će obaviješteni o početku župne kateheze za prvu pričest. Ako učenik ne pohađa tu školu, a župljanin je naše župe, neka se početkom rujna javi u župni ured kako bi se mogao uključiti u pripremu za prvu pričest.

Euharistija je spomenčin Isusove muke i uskrsnuća a ustanovio ju je u znaku gozbe. Pretvorio je kruh u svoje tijelo i vino u svoju krv, te na posljednjoj večeri rekao svojim apostolima: „Uzmite i jedite“, „Pijte iz ove čaše svi“.

Euharistija je kruna sakramenta kršćanske inicijacije, a podjeljuje se vjernima da potpuno urastaju u Kristovo Tijelo. Euharistija je srce i vrhunac života Crkve, jer njome Krist svoju Crkvu i sve njezine članove pridružuje svojoj žrtvi hvale i zahvaljivanja, koju je jednom zauvijek na križu prinio Ocu. Po ovom sakramentu on izljeva milost spasenja na svoje tijelo – Crkvu, a time i na sve vjernike osobno.

Euharistija je najveći dar koji je Bog mogao darovati ljudskim bićima. Ona je bila i ostala srce i duša svekolikoga kršćanskog bogoštovlja i vjerničkoga života. Iz nje izlaze sve milosti za vjernika i Crkvu.

Euharistija je u novozavjetnim biblijskim tekstovima opisana kao hrana bez koje se ne može preživjeti. Isus veli: „Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. ko bude jeo od ovoga kruha živjet će uvijeke (…). Tko blaguje Tijelo moje i pije Krv moju ima život vječni (…), u meni ostaje i ja u njemu“ (Iv. 6,51.54.56).

Krizmanici

Za sakramenat svete potvrde kandidiraju se vjeroučenici osmog razreda osnovne škole. Svi učenici OŠ “Petar Zrinski” Šenkovec, s područja naše župe, biti će obavješteni o početku župne kateheze za krizmu. Ako učenik ne pohađa tu školu, a župljanin je naše župe, neka se početkom rujna javi u župni ured kako bi se mogao uključiti u pripremu za svetu potvrdu.

Roditelji rastu i razvijaju se zajedno sa svojom djecom. Od samih početaka nastoje u svojoj djeci razvijati samostojnost i odgovornost. Taj razvitak Crkva prati sakramentima, poglavito sakramentom krizme. Krizma je u tijesnoj svezi s krštenjem; ono što je zastupanjem roditelja i kumova otpočelo, od tada mladi ljudi trebaju dalje sami njegovati. Nitko nije rođen kao kršćanin; svatko mora na svoj način kršćaninom postati.

Prilikom primanja krizme mladi susreću biskupa, prvog dušobrižnika mjesne Crkve. On nastavlja ono, što je krštenjem počelo; nitko nije kršćanin sam za sebe; svaki kršćanin dobiva od Boga svoju posebnu i nezamjenljivu zadaću; istodobno dobiva i snagu Duha Svetoga, da može javno i životno svjedočiti svoju vjeru.

Kao znak posebnog odabira, biskup znakovito polaže ruke na krizmanika i maže ga uljem, smjesom maslinova ulja s balzamom. To se ulje koristi također i pri krštenju i pri svećeničkom ređenju; a prije je bilo znakom služenja kraljeva i proroka.

Kao i krštenje, tako se i Krizma može primiti samo jedanput. I jedan, i drugi sakrament utiskuju neizbrisivi pečat te time potvrđuju da čovjek zauvijek pripada Bogu. Biskup stoga kod krizme izgovara ove riječi: „…Primi pečat dara Duha Svetoga!“ Time je potvrđenik zauvijek obilježen Božjom ljubavlju i svojim obećanjem da želi, i da će nastojati biti, dobar vjernik. Tako se potvrđenik može potpunije i osobnije uključiti u život Crkve.

Tko može biti kum?
Osoba koja je navršila šesnaest godina života, katolik je, krštena i potvrđena te provodi život u skladu s vjerom i preuzetom službom. Osoba koja živi u vanbračnoj zajednici, samo civilnom braku ili na neki drugi način ne živi svoju vjeru ne može biti kum. Potrebno je na vrijeme se informirati o ovim uvjetima kako bi izbjegli neugodnosti u zadnji čas. Za nejasnoće, slobodno konzultirati Zakonik kanonskoga prava kan. 874 ili vlastitog župnika.

Mogu li odrasli primiti sakrament svete potvrde?
Odrasli koji žele primiti sakramenat svete potvrde neka se jave u župni ured kako bi se uključili u katekumenat. Redoviti katekumenat počinje na jesen na početku pastoralne godine, a završava primanjem sakramenta na Veliku subotu.