Pastoralno vijeće

Pastoralno vijeće

Župno pastoralno vijeće savjetodavno je tijelo župnika (usp. kan. 536 § 1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi, bogoslužja i dobrotvornosti (čl. 1., Pravilnik župnog pastoralnog vijeća u Varaždinskoj biskupiji).

Župno pastoralno vijeće razmatra sva pitanja povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem u župi, pripravlja prijedloge i zaključke te vodi brigu o njihovu provođenju.

Od 1. siječnja 2022. godine, na mandat od 5 godina, izabrano je 16 članova Župnog pastoralnog vijeća (Potvrda izabranih članova Župnog pastoralnog vijeća, Prisega člana Župnog pastoralnog vijeća).