Komorni ansambl

Komorni ansambl

Klavirist izvodi skladbu uz pratnju violinistice

Komorni ansambl Sveta Jelena osnovan je 2022. godine. Njegov je dirigent i klavirist gospodin Daniel Mario Novak, profesor klavira u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec. Ansambl čine mladi iz naše, ali i iz susjednih župa, a svi su polaznici OŠ Šenkovec. Većina njih polazi i Umjetničku školu Miroslav Magdalenić u Čakovcu.