Prva pričest

Prva pričest

Za prvu pričest kandidiraju se vjeroučenici trećeg razreda osnovne škole. Svi učenici OŠ “Petar Zrinski” Šenkovec biti će obaviješteni o početku župne kateheze za prvu pričest. Ako učenik ne pohađa tu školu, a župljanin je naše župe, neka se početkom rujna javi u župni ured kako bi se mogao uključiti u pripremu za prvu pričest.

Euharistija je spomenčin Isusove muke i uskrsnuća a ustanovio ju je u znaku gozbe. Pretvorio je kruh u svoje tijelo i vino u svoju krv, te na posljednjoj večeri rekao svojim apostolima: „Uzmite i jedite“, „Pijte iz ove čaše svi“.

Euharistija je kruna sakramenta kršćanske inicijacije, a podjeljuje se vjernima da potpuno urastaju u Kristovo Tijelo. Euharistija je srce i vrhunac života Crkve, jer njome Krist svoju Crkvu i sve njezine članove pridružuje svojoj žrtvi hvale i zahvaljivanja, koju je jednom zauvijek na križu prinio Ocu. Po ovom sakramentu on izljeva milost spasenja na svoje tijelo – Crkvu, a time i na sve vjernike osobno.

Euharistija je najveći dar koji je Bog mogao darovati ljudskim bićima. Ona je bila i ostala srce i duša svekolikoga kršćanskog bogoštovlja i vjerničkoga života. Iz nje izlaze sve milosti za vjernika i Crkvu.

Euharistija je u novozavjetnim biblijskim tekstovima opisana kao hrana bez koje se ne može preživjeti. Isus veli: „Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. ko bude jeo od ovoga kruha živjet će uvijeke (…). Tko blaguje Tijelo moje i pije Krv moju ima život vječni (…), u meni ostaje i ja u njemu“ (Iv. 6,51.54.56).