Svjetski dan mladih u Lisabonu

Svjetski dan mladih u Lisabonu

Ured za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije, u suradnji s Uredom za pastoral mladih Varaždinske biskupije, organizira hodočašće i sudjelovanje mladih na Svjetskom danu mladih, koji se od 1. do 6. kolovoza održava u Lisabonu.

Hodočašće započinje 28. srpnja polaskom iz Zagreba i Varaždina te završava povratkom 11. kolovoza.

Cijena hodočašća iznosi 850 eura (615 eura iznosi cijena puta, a 235 eura cijena hodočasničkog paketa). Cijena puta uplaćuje se agenciji, a cijena hodočasničkog paketa na račun (nad)biskupije.

Program hodočašća moguće je pronaći na društvenim mrežama ili na poveznici.

Za sudjelovanje na Svjetskom danu mladih mogu se prijaviti mladi između 18 i 35 godina putem Google obrasca koji se može pronaći ovdje. Mlađi od 18 godina mogu se prijaviti i sudjelovati na susretu uz pratnju punoljetne osobe.

Prijava se prihvaća popunjavanjem obrasca te ispunjavanjem i slanjem Ugovora o putovanju koji se može preuzeti ovdje. Popunjeni, potpisani i skenirani obrazac ugovora potrebno je dostaviti na adresu mladi@zg-nadbiskupija.hr ili mladi@biskupija-varazdinska.hr, ovisno o kojoj se (nad)biskupiji pripada. Također, prilikom prijave potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od 100 eura na račun agencije najkasnije tri dana od prijave.

Za dodatna pitanja moguće je obratiti se na e-mail adresu mladi@zg-nadbiskupija.hr ili mladi@biskupija-varazdinska.hr.