Neočekivani gost

Neočekivani gost

Ponekad mir našeg doma naruši dolazak neočekivanog gosta, koji, bez poziva i najave, ulazi u naš prostor. To je dinamika koju nalazimo na stranici evanđelja kada Isus posjećuje Kafarnaum, grad Šimuna i Andrije, u društvu Jakova i Ivana, i ulazi u mjesta njihova svakodnevnog života. Tog dana Petrova kuća nije bila u najboljem stanju – punica je bila bolesna. Isus ulazi bez upozorenja, i odmah stupa u kontakt s njom. Njegova spontanost pomaže im da ne moraju objašnjavati i opravdavati se o neredu u kojem se nalaze. Slična dinamika događa se i nama: bolesni smo, kuća nam je u neredu, a Isus ulazi bez problema. Mi bismo, zbog srama ili ponosa, najradije odgodili taj posjet, no Njega ne smeta stanje u kojem će naći našu kuću, niti je sablažnjen, ne osjeća se posramljen i ne predlaže da dođe neki drugi dan. On ostaje u našem neredu, prilazi nam i pomaže nam da stanemo na noge.