Neće svijet propasti

Neće svijet propasti

Evanđelje kaže da Isus napušta Galileju, i da se sa svojim učenicima povlači u područje Tira i Sidona. ”Htio je da nitko ne sazna.” (Mk 7,24-30) Zašto je odlučio otići baš u tu regiju i zašto je pokušavao proći nezapaženo, očito je – s jedne strane, trebao je trenutke mira, molitve, vrijeme duhovne obnove i bratskog zajedništva sa svojima, a s druge strane, u tom kraju ga očito nisu poznavali. I mi se trebamo, poput Isusa, susresti s Ocem u tišini i molitvi, da pronađemo snagu, prosvjetljenje i ljubav potrebnu za nastavak. Nije lako stati, pogotovo kada imamo puno posla, kada je ono što radimo potrebno i čak cijenjeno od strane drugih, kada volimo to što radimo. Ali ako smo ponizni, to jest u istini sa samima sobom, s Bogom i s drugima, moramo prihvatiti da se jedino bez Boga ne može, a da se bez nas može. Niti je svijet počeo s nama, niti će završiti s nama.