Isus ima rješenja za nas

Isus ima rješenja za nas

Koliko puta smo pomislili kako je nepravedno kada je netko bolestan i u patnjama?! Možda smo i sami opterećeni bremenom neke bolesti zbog koje se ljutimo na svijet oko sebe i, u konačnici, našu ljutnju usmjeravamo na Boga?! Isusu su dolazili bolesnici. Njih su, poput gubavca, proglašavali nečistima i odbacivali, i čak smatrali da su nedostojni Boga. Uza sve tjelesne poteškoće bolesti koju su imali, najteža posljedica morala im je biti njihova usamljenost i odbačenost. Za njih zajednica nije imala rješenja, zato ih je odbacila i držala u izolaciji. Ali Isus ima rješenja. On ima vremena da ih sluša, ne boji se biti u kontaktu s njima, i hoće ih ozdraviti. Učitelju, gdje da te nađemo? Možda danas sjedi u osobi s kojom razgovaramo. Možda je blizu u osobi koja treba našu pomoć, naše vrijeme, našu pažnju, našu lijepu riječ. Možda je u zvonu naše crkve koje nas poziva na molitvu. Idimo k Isusu. On ima rješenja za nas.