I crvi imaju svoje poslanje

I crvi imaju svoje poslanje

Slika crva koji nagrizaju blaga ovoga svijeta (usp. Mt 6,19-23) navodi nas na pomisao da će materijalna dobra prije ili kasnije propasti. Ni kuće, ni automobili, ni odjeća, ni novac, čast i slava, ni sve druge materijalne stvari i blagostanje, ništa od toga nas neće pratiti kad umremo. Crvi će nastaviti njihov posao za koji su stvoreni – razgrađivati organsku tvar i vratiti je u zemlju. Čak i ako svoje tijelo učinimo što savršenijim i mladim, kad umremo, ništa nas od njih neće zaštiti. Zato je važno posložiti vrijednosti života po Isusovoj riječi: ”Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju”. Ako su naše misli okrenute blagu ovog svijeta, srca će nam također biti vezana za njega, ali ako, naprotiv, stavimo Boga na prvo mjesto u našem životu, tada će On zauzeti naše misli i naša srca. On je jedino blago. On nas voli i želi našu sreću i blagostanje. Pa čega i koga bismo se bojali kad nas sam Bog čuva?