Tovar i bunar

Tovar i bunar

Kaže se da nema goreg gluhog od onoga koji ne želi čuti. Sveti Luka opisuje kako farizeji traže razlog da osude Isusa. S takvim će ga stavom slušati i gledati. Zato farizeji ne prepoznaju Isusa. (Lk 6, 6-11) Postoje ljudi koji ne mogu podnijeti da se nešto dobro događa u njima ili oko njih. To je najčešće zato što su navikli hraniti se crnilom i na stvari gledaju kroz ‘tamne naočale’. Ljudi koji traže dobro u sebi i oko sebe, imaju bolje odnose s drugima, boljeg su zdravlja, imaju optimističnije poglede na život, itd. Trik je da izađemo iz bunara, da otresemo zemlju sa sebe, i popnemo se malo više. Sjetimo se priče o tovaru – možemo izaći i iz najdubljeg bunara samo tako što nećemo odustati. Ne poričimo loše koje vidimo oko sebe i u sebi, ali ne gledajmo ni samo loše, jer si tako nanosimo veliku nepravdu. Bez teškoća i problema nikada ne bismo odrasli i učili. Bez obzira na sve, nastavimo gledati prema suncu.