Isus nas oslobađa od zla

Isus nas oslobađa od zla

Ne samo da su ljudi iznenađeni i zapanjeni Isusovim autoritetom, već i demoni. Oni mu se ne mogu oduprijeti – Isus je jači od zla. ”Umukni i iziđi iz njega!” (Lk 4, 31-37). Tako to radi Isus. Nijedna mračna sila mu se ne može oduprijeti. Ljudi ga smatraju učiteljem, rabinom, a demoni ga nazivaju ”Svecem Božjim”. Kvalificirajući Isusa kao ”Sveca Božjega”, demoni daju do znanja da je Isus posvećen od Boga i za Boga; da je Mesija, Sin Božji. Kada im On naređuje da izađu iz čovjeka, demoni ga poslušaju. Demoni su nemoćni pred Isusom. Odakle Isusu autoritet? Isus je Sin Božji. I đavao to priznaje. Trebamo li se čuditi što demon to zna o Isusu? Ne. I demoni imaju vjeru, kaže apostol Jakov. ”Vjeruješ da je jedan Bog? Dobro činiš! I đavli vjeruju, (al)i dršću.” (Jak 2,19) Razlika između vjere demona i vjere učenika je u tome što vjera demona izaziva drhtanje, strah, a vjera učenika – oslobađa i spašava. Zlo i grijeh vode u ropstvo, a Isus raskida okove tog mračnog jarma. To je Njegov projekt za ovaj svijet. I za tebe koji me čitaš. Isus je osloboditelj. Demoni će uvijek vikati ”što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine?”, a mi ćemo moliti ”dođi, Gospodine Isuse!” Isus je došao uništiti demone, uništiti svako zlo. Zlo nema prava na nas.