anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 254634
Rezultati ankete
Dali dolazite u crkvu?
Da       64.24 %   [636]
Ne       13.13 %   [130]
Ponekad       22.63 %   [224]
Glasalo je: 990 osoba
Anketa je postavljena: 05.02.2009.