anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 275674
Rezultati ankete
Dali dolazite u crkvu?
Da       63.98 %   [659]
Ne       13.20 %   [136]
Ponekad       22.82 %   [235]
Glasalo je: 1030 osoba
Anketa je postavljena: 05.02.2009.