anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 262156
Pregled misa za ovaj tjedan

  RASPORED SVETIH MISA
 

PONEDJELJAK
Sv. Terezija Av.

15.LISTOPAD

19:00 h

+ HUBERT  VARGA OBITELJ VARGA

UTORAK
Sv. Hedviga

16.LISTOPAD

19.00 h

+ JERKO BERAČ

SRIJEDA
 Sv. Ignacije An.

17.LISTOPAD

19:00 h

NAKANA  VUGRINEC

ČETVRTAK
Sv. Luka ev.

18.LISTOPAD

19:00 h

+ ANDRIJA  HOLETIĆ MARIJA I JOSIP NOVAK

PETAK
Sv. Ivan,Izak

19.LISTOPAD

19.00 h

+ MIJO  HREN, GIZELA I

JOSIP GRABAR

SUBOTA
Sv. Kornelije

20.LISTOPAD

17.00 h
19.00 h

Vjenčanje : OREŠKI – MOHARIĆ
+ MIHAEL, JELENA I IVAN KOLAR

DVADESETDEVETA
NEDJELJA
KROZ GODINU
Sv. Kajo

21.LISTOPAD

08.00 h
09.30 h
11.00 h

ŽUPNA  MISA
KNEZOVEC
+ MARIJA  NOVAK

                                                                                                            

  • 14.LISTOPAD : ZAHVALA  ZA  BOŽJA  DOBROČINSTVA.
  • 21.LISTOPAD : MISIJSKA NEDJELJA DAR OD MILOSTINJE  ZA POTREBE MISIJA I MISIONARA I NAŠA DUHOVNA SKRB PRAĆENA-MOLITVAMA.
  • 3.STUDENI : HODOČAŠĆE  U ZAGREBAČKU KATEDRALU. POLAZAK U 8.SATI.CIJENA KARTE :
  • SUBOTOM U 11.SATI DJEĆJI ZBOR VJEŽBU PJEVANJA.
  • ADVENT: ČEŠKA I AUSTRIJA : 30.STUDENI I 1.PROSINAC. CIJENA  770,00 KUNA  POLAZAK U 05.00 SATI.
  • DAROVI  ZA  CRKVU: MOŽE  OBITELJSKA KNJIŽICA  I ŽIRO RAČUN ŽUPE  SV. JELENE – ŠENKOVEC: HR0223400091116006436
  • KATOLIČKI TISAK : GLAS  KONCILA
  • VJERONAUK U CRKVI  : UTORAK : 3.RAZREDI U  9. SATI. ČETVRTAK : 8.RAZREDI U 16. SATI.